Vacatures Stichting

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf enthousiaste bestuursleden, die met hulp van een twaalftal vaste vrijwilligers het beheer van twee locaties en materiaal als tenten, vletten en inrichting van de gebouwen voor zijn rekening neemt.

We zijn op zoek naar twee extra bestuursleden om de uitdagingen die voor ons liggen: nieuwbouw, groei van ledenaantallen en verdere uitbreiding van het vrijwilliger bestand te realiseren. Maar we vinden het ook belangrijk dat er voldoende vernieuwing in het bestuur plaats vindt zodat we elkaar scherp kunnen houden.

Op dit moment komen we een keer per zes weken bij elkaar en ben je tussen de vergaderingen bezig om je taken te vervullen. Geïnteresseerd in één van onderstaande vacatures? Neem dan contact op met ons bestuur via penningmeesterstg@scoutingnederweert.nl

Voorzitter Stichtingsbestuur                                                                                                                                                                                               Tijdsinvestering: circa 10 uur per maand

Als stichtingsvoorzitter ben je vaak het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten, waarna je het werk neer legt bij de vrijwilligers en nagaat of het zo voldoende opgelost is. Om te voorkomen dat het tot een calamiteit komt hou je samen met de secretaris de jaarplanning in de gaten en plan en bereidt je de noodzakelijke overleggen hierop voor. Ongeveer een keer per maand is er een vergadering die je bijwoont of voorzit, daarnaast zijn er kleinere werkgroepjes die je af en toe bezoekt en motiveert.

Beide vacatures zijn voor een termijn van 3 jaar.

Bekijk ook de vacatures rondom de leiding, bestuur en de vacatures bij de ‘hand-en-spandiensten’.

Winkelmandje