Organisatie

Posted on

Organisatie

Vrijwilligers

Scouting Nederweert wordt geheel gerund door vrijwilligers, op uitvoerend en bestuurlijk niveau.

Leiding

De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de speltak. De leidinggevenden organiseren bijvoorbeeld de bijeenkomsten, maar ook kampen en andere speciale activiteiten. Een leidingteam bestaat uit meerdere personen waarvan 1 de teamleider is.

Plusscouts

Dit zijn oudere leden, die nog altijd plezier beleven als scout. Zij organiseren en ondersteunen bij algemene groepsactiviteiten en andere speltakken.

Bestuur

Het bestuur van Scouting Nederweert bestaat uit een stichting- en een verenigingsbestuur. De stichting regelt de huisvesting, verzorgt het spelmateriaal, vletten, sjorhout en tenten. Eigenlijk alles wat ervoor nodig is om veilig en verantwoord het scoutingspel te kunnen spelen, maar ook financiële middelen om de contributie zo laag mogelijk te houden. Het verenigingsbestuur regelt de dagelijkse zaken, die direct te maken hebben met het draaien van de groepen, bijvoorbeeld de financiën van de speltakken, training, opleiding en ondersteuning van de leiding, groepsoverstijgende zaken, workshops en ouderavonden. Ook het naar buiten treden in de gemeente zelf om aandacht te vragen voor Scouting is een taak van het verenigingsbestuur.

Verenigingsbestuur
Peter, Wendy, Yvette, Frank, Annemieke, Martin (voorzitter), Yvette & Yvonne

Stichtingsbestuur
Jack, Andres, Bianca, Marcel, Kirsten, Chris (voorzitter (interim))

Groepsraad

De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere vrijwilligers en het bestuur. De groepsraad vergadert eens per 3 maanden en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. Bij de groepsraad is voor iedere speltak ook een oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden die niet bij de groepsraad mogen zijn vertegenwoordigt.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is er voor vragen van algemene aard, problemen, suggesties en opmerkingen. Loopt u tegen iets aan wat u niet goed met de teamleider kunt bespreken? Neem dan gerust contact op met één van de groepsbegeleiders: Lies van de Kerkhof, Frank Vaes of Bernike Zwamborn, persoonlijk of via groepsbegeleiding@scoutingnederweert.nl. De groepsbegeleiding onderhoudt het contact tussen bestuur en teams.

VOG

Scouting Nederweert wil haar leden een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden. We doen er alles aan om dat te bereiken. Bij gesprekken met nieuwe vrijwilligers is het een gespreksonderwerp. Daarnaast is er een gedragscode en een stappenplan In Veilige Handen opgesteld door Scouting Nederland. Binnen de maatregelen in de preventieve sfeer is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een belangrijk hulpmiddel. Voor alle vrijwilligers binnen scouting Nederweert wordt (verplicht) een VOG aangevraagd en deze wordt periodiek vernieuwd. We hebben binnen Scouting Nederweert ook een vertrouwenspersoon aangesteld.