Organisatie

Scouting Nederweert wordt geheel gerund door vrijwilligers, op uitvoerend en bestuurlijk niveau.

Wij horen bij...

Scouting Nederweert is een onderdeel van de Vereniging Scouting Nederland. Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 1.000 (!) scoutinggroepen in heel Nederland. Binnen Scouting Nederland bestaan 45 scoutingregio’s die ondersteuning bieden aan scoutinggroepen in de regio. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten. In ons geval is dat regio Weert en admiraliteit 13 Limburgse & Bergse Maas. Bovendien verzorgen provinciale vrijwilligers van Scouting Limburg  het aanbod ‘SPEL, ONTWIKKELING en VERBINDING’. Ze organiseren trainingen, provinciale activiteiten of werken mee in maatschappelijke projecten. Dit alles onder toeziend oog van Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Máxima als beschermvrouwe van Scouting Nederland. Kortom, we doen het niet alleen!

Leiding

De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de speltak. De leidinggevenden organiseren bijvoorbeeld de bijeenkomsten, maar ook kampen en andere speciale activiteiten. Een leidingteam bestaat uit meerdere personen waarvan 1 de teamleider is.

Plusscouts

Dit zijn oudere leden, die nog altijd plezier beleven als scout. Zij organiseren en ondersteunen bij algemene groepsactiviteiten en andere speltakken.

Bestuur

Het bestuur van Scouting Nederweert bestaat uit een stichtings- en een verenigingsbestuur. De stichting regelt de huisvesting, verzorgt het spelmateriaal, de vletten, het sjorhout en de tenten. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met wet- en regelgeving, volgen van subsidiebeleid en dergelijke. Eigenlijk alles wat nodig is om veilig en verantwoord het scoutingspel te kunnen spelen, maar ook financiële middelen om de contributie zo laag mogelijk te houden. Het verenigingsbestuur regelt de dagelijkse zaken, die direct te maken hebben met het draaien van de groepen, bijvoorbeeld de financiën van de speltakken, training, opleiding en ondersteuning van de leiding, groepsoverstijgende zaken, workshops en ouderavonden. Het promoten en zichtbaar houden en maken is een taak van beide besturen. De aandacht hiervoor zoeken wij binnen alle lagen van de bevolking en ook op bestuurlijk niveau.

Verenigingsbestuur: Stefan (voorzitter), Annemieke, Loek, Bernike, Marian. Niet op de foto: Jeroen

Stichtingsbestuur: Jack, Andres, Bart-Jan (voorzitter), Paul, Marcel

Groepsraad

De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, het bestuur en overige personen die een functie in de vereniging vervullen. Bovendien is voor iedere speltak ook een oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden, die niet bij de groepsraad mogen zijn, vertegenwoordigt. De groepsraad vergadert eens per 3 maanden en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. 

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltakken. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en in te grijpen als er zaken niet lekker lopen. De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur, als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. Uiteraard werkt de groepsbegeleider nauw samen met de praktijkbegeleider. Loop je tegen iets aan wat je niet goed met de teamleider kunt bespreken? Neem dan gerust contact op met de groepsbegeleider Bernike Zwamborn via groepsbegeleiding@scoutingnederweert.nl

Praktijkbegeleider

Om aan de behoefte te voldoen het Scoutingspel goed te kunnen spelen, hebben de vrijwilligers die zich als leidinggevende inzetten een aantal kwalificaties nodig. Scouting Nederland heeft deze kwalificaties ondergebracht op de zogenaamde kwalificatiekaart. Praktijkbegeleiding stimuleert leidinggevenden om hieraan te voldoen. Er wordt samen met het individu bekeken welke competenties (geheel aan vaardigheden, kennis en houding over een onderwerp) hij of zij al heeft en wat er nodig is om een (deel)kwalificatie te behalen. Verder coacht de praktijkbegeleider leidingteams in de ontwikkeling van de leden van een speltak en adviseert het verenigingsbestuur bij het nemen van beslissingen ten aanzien van opleiding/cursussen in de breedste zin van het woord. Dit alles op verzoek van en in nauwe samenwerking met individu en groepsbegeleiding.

Ouderraad

De ouderraad van Scouting Nederweert fungeert als klankbord voor de vereniging/bestuur/groepsraad. Zij worden bij voorkeur vooraf ingezet om mee te denken, hun mening te geven, ideeën te opperen of feedback te geven op zaken die spelen bij Scouting Nederweert, zoals veiligheid, kampen, communicatie, activiteiten, reguliere bijeenkomsten. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van zoveel mogelijk verschillende speltakken en vergadert gemiddeld drie keer per jaar.

Winkelmandje